De archieven

Kort korter kortst

Kort korter kortst

Ik schrijf niet vaak over mijn vak. Maar soms kun je het niet laten. We weten allemaal dat populistische artikelen goed landen bij  het volk. Alleen had ik dit artikel niet verwacht van de Volkskrant. Dit artikel is niet onjuist, maar wel zeer onvolledig. Het artikel  gaat over criminele asielzoekers. De journalist schrijft als volgt.

‘De IND kan asielaanvragen van asielzoekers uit ‘veilige landen’ versneld afwijzen. Het is echter moeilijk hen daadwerkelijk uit te zetten. Dit komt onder meer doordat landen als Marokko niet of nauwelijks meewerken.

Volgens Den Oudsten heeft Dijkhoff hem toegezegd ‘zijn uiterste best’ te doen de procedures te versnellen. ‘Maar hij loopt wel tegen de grenzen van de wetgeving aan. Als het over uitzetten gaat heb je te maken met het vreemdelingenrecht. Daarin hebben alle asielzoekers recht op een procedure.’

In het artikel wordt het verschil tussen het migratierecht, vreemdelingenbewaring en strafrecht niet uitgelegd. Wat op zich wel handig zou zijn, nu deze personen strafrechtelijke worden vervolgd.  Nee, de procedure wordt onder handen genomen. Die moet korter. Niet verteld wordt hoe zo’n procedure nu daadwerkelijk verloopt (hoe lang duurt deze) en hoe deze verkort kan worden (dat kan helemaal niet). Op het gebied van het migratierecht (asielrecht) wordt sinds maart van dit jaar al een sporenbeleid gehanteerd. En is het Vreemdelingenbesluit  en Vreemdelingencirculaire gewijzigd (VC 1.2.7). Er zijn vijf sporen te onderscheiden:

  1. Evident kansarm ivm Dublin claim (dat betekent dat hij in Europa ergens anders een asielverzoek heeft ingediend, of in ieder geval zijn vingerafdrukken heeft achtergelaten)
  2. Evident kansarm ivm  veilig land van herkomst
  3. Evident kansrijk (goed gedocumenteerde Syriërs)
  4. Gewone AA en VA
  5. Aanvullend onderzoek is nodig naar identiteit en nationaliteit (bijzondere VA)

In dit geval gaat het om jongens die onder spoor 2 vallen.  Deze procedure is al super kort. Zie ook de website van de rijksoverheid die het helder uitlegt. Geen nader gehoor en per direct het land uit. En dat levert problemen op. Vaak hebben ze geen documenten (paspoort) en wil de ambassade niet meewerken (zoals ook in het artikel staat). En daar ligt het probleem, niet bij de procedures. Die zijn al super kort. Misschien wel te kort, maar dat is een ander verhaal.

p.s. Kijk ook eens op de site van Amnesty: http://www.amnesty.nl/uitgeprocedeerd

 

 

 

Geen reactie's

Geef een reactie